Obec Tomášov používa súbory cookie a podobné technológie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu vašim potrebám. Používajú ich tiež tretie strany - napíklad spoločnosť Google, Facebook a ďalšie. Prečítajte si, prosím, informácie o používaní a spravovaní súborov cookie v našich Zásadách na ochranu súkromia a osobných údajov. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s našim používaním týchto technológií. Oznam je v súlade so Zákonom 351, §55, ods. 5 a tiež v súlade s predpismi EÚ.  Rozumiem      
Obecný úrad
1.mája č. 5
900 44 Tomášov
IČO: 00305120
DIČ: 2020662281
Bankové spojenie: Prima Banka Bratislava
Číslo účtu: 1801903001/5600
IBAN: SK3456000000001801903001
--------------------------------
Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30
 

Obec Tomášov - Úradná tabuľa

 
  01.12.2017 - Prosba Ing. Martina Fecka - poslanca NR SR
  24.11.2017 - Návrh rozpočtu obce Tomášov na rok 2018 s výhľadom na roky
  22.11.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky ZUŠ Senec
  22.11.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Senec
  22.11.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Malinovo
  21.11.2017 - Návrh VZN č. 3/2017 o daniach a poplatkoch
  21.11.2017 - Návrh VZN č. 2/2017, dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o ŠKD
  16.11.2017 - Ďakovný listza podporu projektu: Rekonštrukcia spevnených pl
  13.11.2017 - Pozvánka na prednášku o včelách a ich prínose pre zdravie
  14.11.2017 - Úradné hodiny dňa 22.11.2017 na obecnom úrade
  10.11.2017 - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Obce Tomášov dňa 2
  09.11.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti dňa
  27.10.2017 - Povolenie - Predĺženie IS a cest.komunikácie Školská ul., vo
  24.10.2017 - Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie ria
  20.10.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) ZŠ - Alap
  19.10.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa/ky Materskej
  05.10.2017 - Oznámenie o zverejnení adresy (Voľby do VUC 2017)
  04.10.2017 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Eva Čer
  25.09.2017 - Oznámenie o začatí vodop.konania - verejná vyhláška - "
  22.09.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2017
  13.09.2017 - Zberný dvor v Tomášove bude dňa 15.9.2017 (piatok) ZATVORENÝ
  08.09.2017 - Stolnotenisový turnaj v Tomášove dńa 14.10.2017
  22.08.2017 - Školská jedáleň Tomášov - prihlásenie stravníkov
  22.08.2017 - Vyhlásenie výberového konania na miesto terénneho sociálneho
  14.08.2017 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Simon Sa
  01.08.2017 - Zmena stránových hodín dňa 2.8.2017 na Obenom úrade v Tomá
  21.07.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.7.2017
  18.07.2017 - Dovolenka - Spoločný stavebný úrad v Tomášove
  11.07.2017 - Význam triedenia odpadov
  10.07.2017 - OZNAM - Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za II. polrok 2017
  07.07.2017 - Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poria
  09.06.2017 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre NIKFIN - "Súbor rodinn
  02.06.2017 - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Obce Tomášov dňa 7
  01.06.2017 - Pasportizácia dopravného značenia Tomášov - návrh 3. verzia
  30.05.2017 - Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
  30.05.2017 - Návrh dodatku k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v
  11.05.2017 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Michal F
  10.05.2017 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
  10.05.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ v Novo
  09.05.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ v Most
  09.05.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) ZŠ v Mali
  28.04.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa/ky Materskej
  28.04.2017 - Zverejnenie ponuky na predaj ornej pôdy
  24.04.2017 - Verejné obstarávanie–MŠ s kuchyňou a s jedálňou part2
  24.04.2017 - Verejné obstarávanie–MŠ s kuchyňou a s jedálňou part1
  19.04.2017 - schválenie prebytočného majetku obce
  10.04.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.4.2017
  05.04.2017 - Deň Zeme dňa 22.4.2017 v obci Tomášov
  23.03.2017 - Oznámenie o začatí prerokovania "Zmien a doplnkov č. 1 Ú
  13.03.2017 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku - Jarné obdobie a lesné p
  07.03.2017 - Oznam - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2017/20
  24.02.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ v Mali
  22.02.2017 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  16.02.2017 - Pasportizácia dopr.znač.Tomášov - na pripomienkovanie do 20.3
  15.02.2017 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na po
  10.02.2017 - Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Tomášov na I. polrok
  06.11.2016 - OÚ SENEC, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - pokyny
  10.02.2017 - Na pripomienkovanie verejnosti do 03.03.2017 -"Zariadenie na
  16.01.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa/ky Materskej
  08.02.2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  02.02.2017 - OZnámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a
  26.01.2017 - Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Marg
  02.02.2017 - Pozvánka na slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva d
  31.01.2017 - Nariadenie 176-2017 - Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb
  31.01.2017 - Nariadenie 175-2017 - Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb
  31.01.2017 - Oznámenie o dražbe
  19.01.2017 - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Obce Tomášov dňa 2
  12.01.2017 - Upozornenie - pre vlastníov a užívateľov pozemkov vo veci ore
  12.01.2017 - Výzva - ZD, a.s. - pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstr
  11.01.2017 - Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  28.12.2016 - Návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a č
  03.01.2017 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastn
  20.12.2016 - Odvoz komunálneho odpadu a daňová povinnosť
  09.12.2016 - Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2017
  05.12.2016 - Slovak Lines, a.s., Bratislava - zmeny cestovných poriadkov pre
  25.11.2016 - Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
  24.11.2016 - Návrh VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunáln
  16.11.2016 - Ako sa zachovať v tiesni alebo pri mimoriadnych udalostiach
  10.11.2016 - Návrh VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomá
  14.10.2016 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastn
  08.11.2016 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ v Novo
  02.11.2016 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie - AGRO-BIO HUBICE, a.
  25.10.2016 - Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl g
  18.10.2016 - VZN č. 4/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a ča
  14.10.2016 - Pozvánka + program na OZ 17.10.2016
  12.10.2016 - Informácia o voľnom pracovnom mieste UČITEĽ MŠ s VJM
  20.09.2016 - Oznam o uložení doporoučenej listovej zásielky do vlastných
  27.09.2016 - Návrh VZN obce Tomášov č. 4/2016 o určení pravidiel času p
  20.09.2016 - II. kolo - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s v
  15.09.2016 - Pozvánka + program na OZ 19.9.2016
  02.09.2016 - Oznam o uložení doporoučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Zuzana Szabová
  02.08.2016 - OZnámenie o strategickom dokumente " PHSR obce Most pri Bratislave na roky 2014 - 2020
  11.07.2016 - Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2016-2017
  11.07.2016 - Nedajme ohňu šancu!
  11.07.2016 - SLOVAK LINES, a.s Bratislava - hľadá vodičov autobusu a upratovačov autobusu
  23.06.2016 - Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tomášov
  15.06.2016 - Pozvánka a program OZ 20.06.2016
  09.06.2016 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
  02.06.2016 - Návrh VZN obce Tomášov o odpadoch
  20.04.2016 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM v Tomášove
  12.04.2016 - Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ Tomášov
  08.04.2016 - Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe
  01.04.2016 - Návrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN Tomáš
  18.03.2016 - AKCIA DEŇ ZEME - oznam
  17.03.2016 - Oznam o konaní zápisu do Materskej školy
  17.03.2016 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Štefan Farkas
  10.03.2016 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov dňa 16.3.2016
  11.02.2016 - Oznáemnie o dobrovolnej dražbe
  15.02.2016 - Pozvánka a program OZ 22.2.2016
  15.02.2016 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Peter Hadžiju
  05.02.2016 - Pozvánka na verejné zasadnutie OZ dňa 11.2.2016
  05.02.2016 - Návrh VZn obce Tomášov č. 1/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o sp
  07.12.2015 - Verejná vyhláška - predlženie platnostio povolenia na Rozšírenie kanalizačnej siete
  07.12.2015 - Pozvánka a program OZ 10.12.2015
  03.12.2015 - Obecný úrad v Tomášove - Pokladňa
  03.12.2015 - Obecný úrad v Tomášove - Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov
  03.12.2015 - Spoločný stavebný úrad - Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov
  30.11.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Eva Černová
  30.11.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Hervay Peter
  26.11.2015 - Návrh rozpočtu obce Tomášov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018
  23.11.2015 - Návrh na zápis detí do Základnej školy v Tomášove na š.r. 2016/2017
  23.11.2015 - Pozvánka a program OZ 30.11.2015
  25.11.2015 - Návrh - VZN obce Tomášov o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu
  13.11.2015 - Plán kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016
  19.11.2015 - PETÍCIA za riešenie dopravného kolapsu v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, podľa
  13.11.2015 - Návrh - VZN obce Tomášov miestnych daniach a poplatku
  12.11.2015 - Merače rýchlosti v obci Tomášov - projekt s finančnou podporou Nadácie Allianz
  12.11.2015 - Oznámenie o zápise do ZŠ s vyuč. jaz. maďarským - Alapiskola, Tomášov
  12.11.2015 - Návrh - VZN obce Tomášov o MŠ, ŠKD a ŠJ
  12.11.2015 - Návrh - VZN obce Tomášov o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas
  09.11.2015 - Teplo domova - Rodinná pohoda
  30.10.2015 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov dňa 11.11.2015
  30.10.2015 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
  30.10.2015 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
  20.10.2015 - Návrh VZN na pripomeinkovanie - O podmienkach prijímania detí do predškolských zariad
  23.10.2015 - PHSR obce Tomášov 2015 - 2022
  15.10.2015 - Povolenie pre Regionálne cesty Bratislava a.s. Bratislava - čiastočná uzávierka cest
  23.10.2015 - Vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - predĺžen
  23.10.2015 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov dňa 28.10.2015
  22.10.2015 - Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov pozemkov v poľovnom revíri Janíky
  22.10.2015 - Čerpadlá v našej kanalizácií škrípu zubami a zbytočne melú naše aj vaše peniaze
  12.10.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Berkeši Milan
  12.10.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Hervay Peter
  12.10.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Marek Molnár
  12.10.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Michal Frank
  12.10.2015 - Pozvánka a program OZ 19.10.2015
  12.10.2015 - Divadelná komédia "Panoptikum" - dňa 25.10.2015
  01.10.2015 - RODIČOVSKÁ ZÁBAVA dňa 24.10.2015
  01.10.2015 - OKTÓBER - Mesiac úcty k starším
  30.09.2015 - Divadlo Kármán Színház Lučenec - Paraszt Dekameron - Sedliacký Dekameron
  30.09.2015 - Jesenná divadelná prehliadka - Tomášovská Thalia 2015
  30.09.2015 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Pavol Bódiš
  30.09.2015 - Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov p
  17.09.2015 - Oznámenie o zasčatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub stromu podľa zákona
  14.09.2015 - Pozvánka na verejné zasadnutie OZ dňa 21.09.2015
  11.09.2015 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov
  06.08.2015 - Detská lekárka v Tomášove - dovolenka od 10. do 16.8.2015
  03.08.2015 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Eva Černová
  30.07.2015 - Oznámenie o uložení listovej zásielky - Michal Frank
  28.07.2015 - Oznámenie o demontáži predmetov neoprávne umiestnených na podperných bodoch elektric
  28.07.2015 - Pozvánka - Tomášoské leto - 1.8.2015
  22.07.2015 - Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  30.06.2015 - Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Pavol Bódiš
  29.06.2015 - Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2015/2016
  24.06.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 02.07.2015
  24.06.2015 - Oznámenie o bezplatnej občiansko-právnej poradne dňa 1.7.2015
  24.06.2015 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk
  29.05.2015 - Prerušenie dodávky verejného vodovodu - 18.06.2015
  28.05.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 18.6.2015
  15.06.2015 - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou a o nariadenie ústneho konania - stavby: P
  08.06.2015 - Plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015
  05.06.2015 - Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
  05.06.2015 - OZ 22.6.2015 - Bod č. 5 Záverečný účet obce za rok 2015
  21.05.2015 - Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov
  30.04..2015 - Všeobecná zdravotná poisťovňa - Verejná vyhlásška - Oznámenie o uložení zásie
  13.04.2015 - Deň Zeme -čistenie obce dňa 18.4.2015
  13.04.2015 - Oznámenie o zatvorení oddelenia dopravných evidencií v Senci
  26.03.2015 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov
  19.03.2015 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  18.03.2015 - Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Šamorín a návrhu n
  25.03.2015 - OZ 26.3.2015 - bod č. 5
  25.03.2015 - OZ 26.3.2015 - bod č. 4
  25.03.2015 - OZ 26.3.2015 - bod č. 3
  25.03.2015 - OZ 26.3.2015 - bod č. 2
  25.03.2015 - OZ 26.3.2015 - bod č. 1
  25.03.2015 - Pozvánka a program OZ 26.3.2015
  13.03.2015 - Bezplané občinasko-právne poradenstvo pre občanov obce Tomášov
 

Tomášov - polícia

Valid XHTML 1.0 Transitional

 
 
 
 
 

Pridajte si nás    Facebook rss twitter
© 2013 Tomášov - Easy Tech - Creas Media - Kevar®