Obec Tomášov používa súbory cookie a podobné technológie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu vašim potrebám. Používajú ich tiež tretie strany - napíklad spoločnosť Google, Facebook a ďalšie. Prečítajte si, prosím, informácie o používaní a spravovaní súborov cookie v našich Zásadách na ochranu súkromia a osobných údajov. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s našim používaním týchto technológií. Oznam je v súlade so Zákonom 351, §55, ods. 5 a tiež v súlade s predpismi EÚ.  Rozumiem      
Obecný úrad
1.mája č. 5
900 44 Tomášov
IČO: 00305120
DIČ: 2020662281
Bankové spojenie: Prima Banka Bratislava
Číslo účtu: 1801903001/5600
IBAN: SK3456000000001801903001
--------------------------------
Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30
 

Obec Tomášov - Samospráva - starosta


  Ing. István POMICHAL, PhD.,


0903 260 846
starosta.pomichal(zavináč)gmail.com
starosta.pomichal(zavináč)tomasov.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občania,

touto cestou Vám všetkým ďakujem  za Vašu účasť na voľbách a za hlasy, ktoré ste mi vo voľbách odovzdali. Vaše hlasy ma zvolili za starostu obce a tým ste podporili aj moje priority. Verím, že spolu s poslancami, ktorých ste vo voľbách zvolili, Vaše očakávania naplníme a nesklameme Vás.
Chcem byť spravodlivým starostom pre všetkých občanov Tomášova, nezávisle od toho, kto ako hlasoval vo voľbách. Želám si, aby sa nám spoločne darilo budovať našu obec tak, aby sme mali dobrý pocit zo spoločne vykonanej práce. Žiadam Vás o aktívnu spoluprácu a pomoc pri riešení verejných vecí, ako aj pri riešení vecí v záujme našej obce a pre spokojnosť jednotlivých občanov, združení, podnikateľských subjektov, spoločenských ako aj iných organizácií.

Ing. István POMICHAL, PhD.
starosta obce Tomášov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Polgárok,

ez úton köszönöm mindenkinek a választásokon való részvételét és a rám leadott szavazatokat. Az Önök szavazatai engem választottak meg polgármesternek és ezzel egyben választási célkitűzéseim megvalósítását is támogatták.
Hiszem, hogy a megválasztott képviselőkkel együtt sikerül megfelelnünk elvárásaiknak és nem okozunk csalódást. Minden féli lakosnak igazságos polgármestere szeretnék lenni, függetlenül attól, kire szavazott a választásokon. Kívánom, hogy községünket mindannyiunk megelégedése sikerüljön fejleszteni. Kérem az Önök aktív közreműködését és segítséget a közügyek intézése során! Szeretném, ha Fél község lakosai, a társadalmi és egyéb szervezetek, valamint a helyi vállalkozók is elégedettek lennének döntéseinkkel.

Pomichal István, Ing., PhD.
Fél község polgármestere

Tomášov - polícia

Valid XHTML 1.0 Transitional

 
 
 
 
 

Pridajte si nás    Facebook rss twitter
© 2013 Tomášov - Easy Tech - Creas Media - Kevar®