Obec Tomášov používa súbory cookie a podobné technológie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu vašim potrebám. Používajú ich tiež tretie strany - napíklad spoločnosť Google, Facebook a ďalšie. Prečítajte si, prosím, informácie o používaní a spravovaní súborov cookie v našich Zásadách na ochranu súkromia a osobných údajov. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s našim používaním týchto technológií. Oznam je v súlade so Zákonom 351, §55, ods. 5 a tiež v súlade s predpismi EÚ.  Rozumiem      
Obecný úrad
1.mája č. 5
900 44 Tomášov
IČO: 00305120
DIČ: 2020662281
Bankové spojenie: Prima Banka Bratislava
Číslo účtu: 1801903001/5600
IBAN: SK3456000000001801903001
--------------------------------
Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30
 

Obec Tomášov - Hlásenia rozhlasu

 
  15.12.2017 - Hlásenie obecného rozhlasu 14.12.2017
  08.12.2017 - pozvanka OZ 11.12.2017
  01.12.2017 - Prosba Ing. Martina Fecka - poslanca NR SR
  15.11.2017 - Vianočné trhy v Tomášove a príchod Mikuláša
  15.11.2017 - Pozvánka na prednášku o včelách a ich prínose pre zdravie
  14.11.2017 - Dňa 22.11.2017 stránkové hodiny na obecnom úrade
  10.11.2017 - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Obce Tomášov dňa 2
  09.11.2017 - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti dňa
  03.11.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 6.11.2017
  23.10.2017 - Dovolenka - na Obecnom úrade v Tomášove, oddelenie hospodársk
  19.10.2017 - Dovolenka - Spoločný stavebný úrad v Tomášove
  18.10.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa/ky Materskej
  17.10.2017 - Pozvánka - Úcta k starším v obci Tomášov
  22.09.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2017
  13.09.2017 - Zberný dvor v Tomášove bude dňa 15.9.2017 (piatok) ZATVORENÝ
  08.09.2017 - Stolnotenisový turnaj v Tomášove dńa 14.10.2017
  22.08.2017 - Školská jedáleň Tomášov - prihlásenie stravníkov
  22.08.2017 - Vyhlásenie výberového konania na miesto terénneho sociálneho
  03.08.2017 - Dovolenka - detská a obvodná lekárka
  01.08.2017 - Zmena stránových hodín dňa 2.8.2017 na Obenom úrade v Tomá
  18.07.2017 - Dovolenka - Spoločný stavebný úrad v Tomášove
  11.07.2017 - Význam triedenia odpadov
  10.07.2017 - OZNAM - Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za II. polrok 2017
  07.06.2017 - Pozvánka -"Tomášovské leto s rybou" - 3. ročník
  18.05.2017 - Pozvánka -"Tomášovské leto s rybou" - 3. ročník
  10.04.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.4.2017
  05.04.2017 - Deň Zeme dňa 22.4.2017 v obci Tomášov
  30.03.2017 - Platenie dane z nehnuteľností za rok 2017
  24.03.2017 - Zrušené opatrenie - vtáčia chrípka (opatrenie číslo 176/20
  24.03.2017 - Zrušené opatrenie - vtáčia chrípka (opatrenie číslo 175/20
  23.03.2017 - Pozvánka - MO Matica slovenská Tomášov (ukážka a predaj ve
  23.03.2017 - Oznámenie o začatí prerokovania "Zmien a doplnkov č. 1 Ú
  13.03.2017 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku - Jarné obdobie a lesné p
  07.03.2017 - Oznam - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2017/20
  06.03.2017 - Zápis detí do MŠ na š.r. 2017/2018
  01.03.2017 - Dovolenka - Spoločný stavebný úrad v Tomášove
  20.02.2017 - Veľký fašiangový karneval dňa 28.2.2017
  17.02.2017 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.2.2017
  15.02.2017 - Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na po
  10.02.2017 - Na pripomienkovanie verejnosti do 03.03.2017 -"Zariadenie na
  08.02.2017 - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľa/ky Materskej
  02.02.2017 - OZnámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a
  26.01.2017 - Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Marg
  02.02.2017 - Pozvánka na slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva d
  31.01.2017 - Nariadenie 176-2017 - Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb
  31.01.2017 - Nariadenie 175-2017 - Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb
  25.01.2017 - Obvodná lekárka v Tomášove
  19.01.2017 - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov Obce Tomášov dňa 2
  18.01.2017 - Pošta Tomášov - dňa 19.1.2017
  17.01.2017 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku - Hasiči za rok 2016
  12.01.2017 - Upozornenie - pre vlastníov a užívateľov pozemkov vo veci ore
  12.01.2017 - Výzva - ZD, a.s. - pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstr
  11.01.2017 - Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  06.01.2017 - Dovolenka - Spoločný stavebný úrad v Tomášove
  03.01.2017 - Pilates cvičenie s Petrou
  03.01.2017 - Masáže - ponuka
  02.01.2017 - Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2017
  02.01.2017 - Zmeny - dań z nehnuteľností
  02.01.2017 - Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017
  30.12.2016 - Oznam - porucha obecného rozhlasu
  28.11.2016 - Zájazd na Vianočné trhy Budapešť
  28.11.2016 - Zájazd na Vianočné trhy Gyor
  28.11.2016 - OZNAM - Bitúnok Tomášov
  28.11.2016 - Oznam - SKI SERVIS
  22.09.2016 - Štúrovo - Jarmok - dňa 7.10.2016
  16.09.2016 - FUTBALOVÝ ZÁPAS - pozvánka
  05.09.2016 - Zubná lekárka - neordinuje od 5. do 16.9.2016
  26.08.2016 - Táncház - Tanečný dom
  26.08.2016 - DOVOLENKA - MUDr. Estera Pokorná
  26.08.2016 - DOVOLENKA - MUDr. Marta Gálová
  24.08.2016 - Pracovná príležitosť v prevádzke Billa Bernolákovo
  24.08.2016 - FUTBALOVÝ ZÁPAS - pozvánka
  24.08.2016 - DOVOLENKA - MUDr. Katarína Špaleková, detská lekárka
  24.08.2016 - Oznam vedúcej Školskej jedálne
  11.08.2016 - Obecný deň v Halászi dňa 13.8.2016
  11.08.2016 - Separovanýzber - jedlých olejov a tukov z domácností
  11.08.2016 - Nedajme ohňu šancu!
  11.08.2016 - Ponuka práce - BILLA v Moste pri Bratislave
 

Tomášov - polícia

Valid XHTML 1.0 Transitional

 
 
 
 
 

Pridajte si nás    Facebook rss twitter
© 2013 Tomášov - Easy Tech - Creas Media - Kevar®